เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 17.00 น. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) จัดงานเสวนา “มาตรการทางกฎหมายในการอำนวยความสะดวกแก่อนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย” ณ สถาบันอนุญาโตตุลาการ ชั้น 26 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานเสวนาได้รับความรู้ และเข้าใจถึงมาตรการทางกฎหมาย ตลอดจนแนวปฏิบัติในการอำนวยความสะดวกให้แก่อนุญาโตตุลาการชาวต่างชาติ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในราชอาณาจักรไทย โดยมี

1. คุณคนธรส เหลาประดิษฐ์ (นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

2. คุณวิชาดา จอร์จ (ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางาน)

3. คุณมนทวรรณ อุดมปณิธ (หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและระเบียบ กองนิติการกรมการจัดหางาน)

4. คุณดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว กรมการกงสุล)

5. พันตำรวจเอกหญิงอังศุวรรณ รัตนานนท์ (ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

6. พันตำรวจตรีหญิงสุวพร จันทน์เทศ (สารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

เป็นวิทยากรในวันนี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่านค่ะ

Credit Link : https://www.thac.or.th/news/views/96